رادیو هنر ، فرهنگ و اندیشه

زهره اسماعیلی

افزودن فایل صوتی

کلاس فن بیان در دانشکده خبر زیر نظر استاد سروش. دوره دوبلاژ در موسسه سایه. کلاس فن بیان خانم معصومی. دوره خبرنگاری ورزشی.
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است