رادیو هنر ، فرهنگ و اندیشه

سوده ازقندی

افزودن فایل صوتی

گویندگی نریشن برای شبکه خبر.. برنامه های اقتصادی برنده ی جایزه بهترین نقش خوان زن سال ۹۲ در جشنواره تاتر استان ها . بخش نمایشنامه خوانی.
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است