رادیو هنر ، فرهنگ و اندیشه

صونا کوهی

افزودن فایل صوتی

سابقه ی اجرا در چندین همایش عمومی و سمینار ملی را داشته ام همچنین توانایی نوشتن متن های ادبی را دارم و راوی کتاب صوتی هم میباشم.
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است