رادیو هنر ، فرهنگ و اندیشه

سامیه امجدی

افزودن فایل صوتی

نویسندگی و کارگردانی نمایش های رادیویی و اجرای زنده ی آنها-ساخت آیتم های افتخاری برای رادیو سلامت-دانشجوی انجمن سینمای جوانان ایران
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است