رادیو هنر ، فرهنگ و اندیشه

محسن سالاری جم

افزودن فایل صوتی

بازیگری تاتر. بازیگری رادیو . صدا پیشگی . ساخت تیزر . فیلم برداری. عکاسی . دوره بازیگری و صدا پیشگی استاد میکائیل شهرستانی و استاد قطب الدین صادقی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است