رادیو هنر ، فرهنگ و اندیشه

مهناز بسحاق

افزودن فایل صوتی

دوسال بصورت آموزشی در باشگاه رادیویی جوان کار کرده و دوره های نویسندگی،گویندگی،گذرانده ام.و برنامه های تولیدی ما بصورت آیتم های ۵دقیقه ای روی آنتن رادیو جوان رفته است
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است