رادیو هنر ، فرهنگ و اندیشه

حبیبه حامدی

افزودن فایل صوتی

گویندگی اجرا و خبرنگاری در. صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی به مدت ده سال
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است