رادیو هنر ، فرهنگ و اندیشه

علی نساج یگانه

افزودن فایل صوتی

اجرا های مختلف در مراسم های گوناگون و استیج.شرکت در دوره های دانشکده خبر زیر نظر اساتیدی چون منصور ضابطیان،سیما رستگاران وحضور دردوره های دکترمحمدحسین سروش
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است