رادیو هنر ، فرهنگ و اندیشه

هوس عشق

مشق عشق
زهرا پورصفری
رادیو ما
رادیو ما
هوس عشق
/

زهرا پورصفری

دوره های نخصصی فن بیان .اجرا .گویندگی و دوبله در موسسه خانه صدا و فرهنگسرای شهریار

Comments are closed.