رادیو هنر ، فرهنگ و اندیشه

شهناز الماسی پور

افزودن فایل صوتی

سابقه فعالعیت در رادیو ایران مدرک:کارشناسی عمران، گرافیست، نوازنده سازهای کوبه ای
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است