رادیو هنر ، فرهنگ و اندیشه

معصومه ملک پور

افزودن فایل صوتی

دوره فن بیان و گویندگی آقای رضوی.دوره بداهه و قدرت کلام آقای اسماعیل پور. فعالیت در زمینه کتاب صوتی و گویندگی. ادیت و کارگردانی کتاب صوتی.
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است