رادیو هنر ، فرهنگ و اندیشه

حسین گایینی

افزودن فایل صوتی

-گذراندن کارگاه‌های فن بیان، گویندگی و دوبله زیر نظر آقای محمد رضا علیمردانی - مدرس کارگاه‌های ارایه و پرزنته موثر - دانشجوی دکتری مدیریت کسب و کار - مشاور توسعه کسب و کار و مدرس مدیریت -مربی مهارت‌های نرم
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است